Problem kredytów we spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy szwajcarskich ma różne poziomy skomplikowania

2019-10-02

Kwota “denominowana” jest więc nieznana w chwili zawierania umowy kwota kredytu w PLN; wypłacana i spłacana jest bowiem kwota. A czy jest szansa żeby nasze umowy w wyniku zastosowania w nich klauzul abuzywnych sąd całkowicie unieważnił ? Służąc klientowi i walcząc o jego interesy LEXADVISOR prowadzi postępowania negocjacyjne, restrukturyzacyjne i sądowe w związku z posiadanym kredytem we frankach szwajcarskich. Problem kredytów we spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy szwajcarskich ma różne poziomy skomplikowania. Bank nie może się zasłaniać stwierdzeniem, że takiej umowy to on nigdy by nie podpisał. Rata kredytu jest wstępnie wyliczana w CHF, po czym w dniu zapadalności (dzień płacenia raty) następuje przeliczenie raty do PLN na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku. Analogicznie, przeliczenie “startowe” długu odbywa się według kursu kupna, raty są przeliczane z CHF na PLN po kursie sprzedaży. Kredyty we frankach szwajcarskich mogą przysporzyć niemałych problemów wielu osobom, które skorzystały z tej opcji finansowania. Prawnicy z LEXADVISOR skrupulatnie analizują umowy kredytowe oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu historii kredytu oraz relacji z bankiem udzielającym kredytu. Po podpisaniu umowy pieniądze zostaną wysłane na twój rachunek. Jedni kredytobiorcy oczekują przewalutowania kredytu, podczas gdy inni chcieliby unieważnienia umowy kredytowej w związku z niedozwolonymi klauzulami. Umowy frankowe zawierają niedozwolone klauzule umowne – dzięki temu uzyskujemy korzystne rozstrzygnięcia. Po wypłaceniu kwoty kredytu (wypłata następuje w PLN), bank przelicza kwotę długu po kursie kupna CHF (indeksowanie) i od tego momentu dług konsumenta jest wyrażony. Z prawnego punktu widzenia ów mechanizm indeksacji, jeżeli już, to waloryzacja, czyli uzależnienie wysokości rat kredytowych, czasami również kwoty kredytu od ustalanego przez bank kursu. Można nazwać te umowy umowami kupna sprzedaży walut a wiec powiązaniem kredytu z handlem walutą obcą. Wbrew powszechnemu mniemaniu „frankowicze” nie pozaciągali kredytów we frankach szwajcarskich, a banki, nie licząc ewentualnych pojedynczych przypadków, takich kredytów nie udzielały. To jest mechanizm, który banki wbudowały w umowy kredytów waloryzowanych, aby po cichutku sterować swoim dochodem. Popularne określenie ”frankowicz” odnosi się de facto do każdego konsumenta, który zawarł z bankiem umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego do dowolnej waluty obcej. Czy to ,że dalej od momentu podpisania aneksu mam kredyt franowy i musze dalej spłacac frankami , a mille oddaje tylko nadpłatę do aneksu ? Dokonujemy analizy umowy kredytowej, przebiegu historii kredytu, dotychczasowych relacji z bankiem i wskazujemy najkorzystniejszy sposób postępowania. Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich posiadają do dyspozycji kilka opcji, przy czym każdy z frankowiczów ma inne oczekiwania. Wzorzec umowy o kredyt hipoteczny nie precyzuje bowiem sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w tabeli kursów banku. Z kredytem we frankach mielibyśmy więc do czynienia tylko i wyłącznie w sytuacji gdyby bank wypłacił nam pieniądze w szwajcarskiej walucie. Witam, mam umowę kredytową ale nie mogę doprosić się od miesiąca od banku kopii aneksu do spłaty kredytu we frankach. Tylko już do końca pozostanie mi do spłaty we frankach z aktualnym kursem? Zależnie od decyzji sądu nadpłaty od dnia wypłaty kredytu zostaną zwrócone na konto lub pomniejszą kwotę bazową kredytu.