Prawidłowo przebiegająca integracja terapia sensoryczna dla dzieci tworzy podstawę prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia i koncentracji uwagi

2019-07-24

Należy pamiętać także, że dzieci te łatwiej niż ich zdrowi rówieśnicy rozpraszają się przy zbyt wielu bodźcach, często nie mają strategii działania, a także różnorodności działań. Terapia logopedyczna a zaburzenia sensoryczne. Aby przybliżyć funkcjonowanie dzieci z MPD i zobrazować różnice, posłużę się kilkoma przykładami. Prawidłowo przebiegająca integracja terapia sensoryczna dla dzieci tworzy podstawę prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia i koncentracji uwagi. Dzieci mają problemy w dyskryminacji bodźców dotykowych, integracji informacji dotykowej z informacją płynącą z innych układów zmysłów. Terapia ma formę zabawy, podczas której terapeuta tak kieruje aktywnością dziecka, aby była ona dostosowana do jego potrzeb. Zajęcia dla dzieci od pierwszego dnia życia. Rehabilitacja domowa dzieci z problemami neurologicznymi, wczesna interwencja u niemowląt, mózgowe porażenie dziecięce, urazy po wypadkach komunikacyjnych, wady stóp u dzieci. Diagnoza zaburzeń SI u dzieci urodzonych przedwcześnie. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z zaburzeniami sensorycznymi Formy zaliczenia Testy z wybranych zagadnień programowych. Diagnoza zaburzeń SI w aspekcie zaburzeń regulacji u dzieci. Dzięki systemowi ćwiczeń, który przypomina, czasami, zaniechane w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnodziecięce zabawy z rodzicem, zaspokajana jest potrzeba bliskości. Dzieci te nie chwytają swoich stóp, nie bawią się nimi. U dzieci z MPD, w odróżnieniu od rozwoju prawidłowego, aktywizacja odbywa się od części dalszych do bliższych, zamiast od części bliższych do dalszych. Terapia z zakresu integracji sensorycznej jest w naszym kraju wciąż terapią dość mało znaną i stosowaną. Drugą grupę stanowią dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Terapia SI przyjmuje formę zabawy ruchowej, co czyni ją bardziej naturalną, a różnorodność stawianych dziecku zadań oraz użycie specjalistycznego sprzętu sprawia, że terapia jest niezwykłą przygodą. Terapia przebiega w atmosferze swobodnej zabawy z dzieckiem. Z terapii SI korzystają także dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem wczesnodziecięcym. Planując terapię SI dzieci z zespołem Downa musimy pamiętać o fizjologicznych i genetycznych ich ograniczeniach, charakterystyce zaburzeń motorycznych, wziąć pod uwagę występowanie. Program studiów podyplomowych dla kierunku integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Dzieci te stanowią też zdecydowaną większość, z którą prowadzi się terapię.